Šlokenbenkas muiža un ceļu muzejs

Šlokenbekas muiža ir pirmā mūra nocietinātā muiža Baltijā.


Ceļu muzejs

Ceļu muzeja ekspozīcija vēsta par ceļu jomas attīstību Latvijā.

Ekspozīcijā izvietotie materiāli vēsta par:

- ceļu attīstību no sendienām līdz mūsdienām;

- ceļu būves projektēšanu un celtniecības instrumentiem;

- ceļu remontiem un uzturēšanu;

- ceļu remonta tehniku;

- tiltiem kā neatņemamu ceļu sastāvdaļu (projekti un maketi);

Īpaši jaatzīmē ekspozīcijas svarīgākie eksponāti - Marshall tvaika veltnis (1924) un Livonijas ūdens ceļu karte (1573., kopija).